Vargas Velázquez, S., & López Chávez, E. (2017). Lucha comunitaria y mercado de tierra en Tepoztlán, México/ Disputes on Commons and Land Market in Tepoztlan, Mexico. Eutopía. Revista De Desarrollo Económico Territorial, (11), 41-57. https://doi.org/10.17141/eutopia.11.2017.2658